• 1
  • 2

บ้านโซล่าเซลหาดใหญ่ ให้บริการครบวงจร ด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ วางแผน บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงแรม รวมภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน และช่วยลดโลกร้อน

อินเวอร์เตอร์

(inverter)

แผงโซล่าเซลล์

(Solar panels)

ชุดโครงสร้าง

 (Structure)

สายพีวี 

(Solar cable)

เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า

 (EV charger)